[HN] RECRUITMENT EXECUTIVE (ISMART)

Full Time

iSMART

125/20 Hoà Hưng, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Company Description

The Institution of American Education (IAE) is one of the largest private educational organizations in Vietnam with more than 60,000 enrollments every year at 9 affiliated institutes. This includes various universities, colleges, high schools, junior highs, language centers and design academies. IAE is founded on the principles of innovation, excellence, and dedication to enhance the status and quality of education in Vietnam. iSMART belongs to IAE - Institute of American Education, operates beneath the collaboration of educational organization, has Vietnam and the world top finance and technologies. Main activities of educational JSC ISMART consist: Providing world top educational programs (ex: International General Certificate of secondary Education (GCSE), Central board of Secondary Education international (CBSE-i) Textbook from number one Examination organization of England-Edexcel, ect). Providing the excellent technical product and non-stop renewing in finance and commercial flied. Delivering an improved and optimized solution to the High school education for the entire Vietnamese education, from Preschool to High school: Using global textbook. Deploying smart technology class to be best support toward teaching-learning need and applying knowledge. Content Teaching completely digitized with lectures by graphics, movies, technical 3D graphics, digital sound lively, especially attracting students. iSMART class use English textbooks interactive, digitized, modern and currently the most complete, from kindergarten through to grade 12. The system subjects including English, Mathematics, Science, and Social Affairs. In particular, unlike the English textbooks from abroad, curriculum iSMART use Class Designer to whom English is not their native language. Therefore, the program is suitable for countries using English as a second language, including Vietnam.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ:
* Thiết lập yêu cầu tuyển dụng bằng cách nghiên cứu kế hoạch và mục tiêu của công ty; gặp gỡ các phòng ban và thảo luận yêu cầu.
* Xây dựng nguồn ứng viên bằng cách nghiên cứu và liên hệ các dịch vụ trong cộng đồng, trừơng đại học, văn phòng việc làm, nhà tuyển dụng, phương tiện truyền thông và trang web; cung cấp thông tin, cơ hội và phúc lợi của công ty; tổ chức thuyết trình; duy trì báo cáo.
* Xác định yêu cầu của ứng viên bằng cách nghiên cứu mô tả việc làm và tiêu chuẩn tuyển dụng.
* Thu hút ứng viên bằng cách đăng thông báo tuyển dụng; liên hệ với các chuyên viên tuyển dụng, sử dụng bản tin nhóm và các trang web việc làm.
* Xác định tiêu chuẩn ứng viên bằng cách phỏng vấn ứng viên; phân tích câu trả lời; so sách năng lực ứng viên với yêu cầu công việc.
* Sắp xếp phỏng vấn ban quản lý bằng cách lập thời gian biểu; sắp xếp việc đi lại, ăn ở; đưa ứng viên tới cuộc phỏng vấn; sắp xếp các chuyến đi.
* Đánh giá ứng viên bằng cách thảo luận yêu cầu của công việc và năng lực ứng viên với giám đốc; phỏng vấn ứng viên về các tiêu chuẩn nhất định
* Cải thiện sức thu hút của tổ chức bằng cách giới thiệu chính sách và phương thức mới; theo dõi đề nghị việc làm và chế độ lương bổng; nhấn mạnh đến phúc lợi.
* Quản lý chương trình thực tập bằng cách tổ chức định hướng; lập kế hoạch luân chuyển và phân công nhiệm vụ; theo dõi đóng góp của thực tập sinh; huấn luyện thực tập sinh; tư vấn giám đốc về công tác đào tạo.
* Hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cho phòng nhân sự và nhiệm vụ của công ty bằng cách đạt đựơc những kết quả liên quan theo yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Đại học/ Cao đẳng ngành Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 về mảng tuyển dụng

Có định hướng và tìm hiểu rõ ràng về Nhân sự, đặc biệt là Tuyển dụng

Khả năng chịu áp lực tốt. Biết lắng nghe và tiếp thu.

Có trách nhiệm và chú trọng đến đến quả công việc

Trung thực, năng động, cởi mở, ham học hỏi và chủ động trong công việc.

Yêu cầu: Anh Văn (4 skills)

LIÊN HỆ

HR Department: Mr. Huy

Tel: 0938 275 905

Email: huy.nguyen3@ismart.edu.vn

Overview

Date Posted:

July 2, 2019

Job Title:

[HN] RECRUITMENT EXECUTIVE (ISMART)

Working Location:

125/20 Hoà Hưng, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

10.000.000 - 12.000.000M

Featured Job Position