Sales and Marketing Manager/Trưởng phòng Sales&Marketing (Overseas Study Center – Tư vấn Du học)

Full Time

IvyPrep

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

JD/MTCV:

Marketing:

Complete the Marketing plan for the last 6 months of 2018/Hoàn thiện kế hoạch chi tiết Marketing cho giai đoạn 6 tháng cuối năm của OSC bao gồm:

 • Implementing POSM, including Folder, Pen, Bag,…OSC company profile and Sales Kits (handbook, brochure, …)/ Bổ sung và hoàn thiện POSM bao gồm các tập tài liệu, bút viết, túi vải, Sales Kit (cẩm nang, brochure, sổ tay, etc.), bài thuyết  trình về OSC
 • Updating the online tools (Website/Facebook frame and content/ Cập nhật nội dung hàng tuần cho du học dài hạn và du học hè)
 • Organizing the event/workshop for IvyPrep OSC/IvyPrep centers and other partnered locations weekly /Kế hoạch chi tiết và tổ chức hội thảo hàng tuần tại IvyPrep OSC/IvyPrep centers và các địa điểm khác
 • Planning for school tours and provincial seminars/ Lập kế hoạch chi tiết và triển khai cho các tour du lịch của trường và hội thảo cấp tỉnh
 • Planning for College Fair/ Lập kế hoạch chi tiết và triển khai College Fair

Sales/ Kinh doanh:

 • Planning and developing Sales Dept. of the South/ Xây dựng và phát triển phòng Kinh doanh – IVYPREP OSC- Miền Nam
 • Planning and implementing Sales stratery; develop customer network/ Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra và được giao.
 • Dealing with Education Organizations, schools, businesses/Tìm hiểu, thiết lập quan hệ và đàm phán với các tổ chức giáo dục, trường học trong nước, các công ty lớn nhằm phát triển mạng lưới khách hàng
 • Finding and consulting the customer directly & indirectly/Tìm kiếm và tư vấn cho Khách hàng bao gồm tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và tư vấn trực tuyến; Tư vấn học viên chọn trường, chọn ngành.

Requirement/Yêu cầu

 • Degree in Sales, Marketing or related/ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành liên quan
 • At least 5 years of sales & marketing experience preferably in oversea study center/ Ít nhất 5 năm kinh nghiệm sales&marketing đặc biệt ưu tiên trong lĩnh vực Tư vấn du học
 • Hard worker with great English & Vietnamese capability in writing, speaking and listening/ Tiếng anh tốt
 • Excellent communication skills/ Giao tiếp tốt

Please send your CV to hr@iae.edu.vn/ Vui lòng gửi hồ sơ qua mail hr@iae.edu.vn

Contact Email Subject: OSC Sales & Marketing Manager_Full name_Date/ Tiêu đề email: OSCSales & Marketing Manager_Họ tên_Ngày ứng tuyển

Overview

Date Posted:

August 9, 2018

Job Title:

Sales and Marketing Manager/Trưởng phòng Sales&Marketing (Overseas Study Center – Tư vấn Du học)

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

Negotiation

Featured Job Position