BUSINESS RELATIONSHIP OFFICER/Nhân viên quan hệ Doanh nghiệp

Full Time

Saigon Polytechnic College

1a Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam

Job Description/MTCV

  • Build up, develop and manage the cooperation of both domestic and foreign/Xây dựng, phát triển và quản lý việc hợp tác trong nước & nước ngoài
  • Develop the partnerships with businesses/enterprises/ Phát triển các mối quan hệ doanh nghiệp
  • Connect and find jobs for students (part time, full time, interns,…)/ Giải quyết việc làm cho sinh viên (đang học, đã tốt nghiệp và chỗ thực tập)
  • Organise activities/events, workshops, conferences and  students exchange program/ Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hoạt động ngoại khóa và chương trình giao lưu sinh viên
  • Project management: build, develop, implement and follow up the process of international cooperation/ Quản lý việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế /doanh nghiệp
  • Admin task and other task by line manager/ Các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý

Requirement/Yêu cầu

  • College/University  degree/ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
  • 1 year of experience  in the same position/ ít nhất 1 năm kinh nghiệm
  • Good looking and  correct pronunciation / Ngoại hình khá, phát âm chuẩn

Please send your CV to hr@iae.edu.vn/ Vui lòng gửi CV về mail hr@iae.edu.vn

Contact subject email: BUSINESS RELATIONSHIP OFFICER_Full name_Date/Tiêu đề email: Nhân viên QH Doanh nghiệp_Họ tên_Ngày ứng tuyển

Overview

Date Posted:

August 9, 2018

Job Title:

BUSINESS RELATIONSHIP OFFICER/Nhân viên quan hệ Doanh nghiệp

Working Location:

1a Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

Negotiation

Featured Job Position