Admissions Manager

Full Time

IAE

129 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Job description/MTCV

  • Lead sales and marketing activities to deliver sales and revenue target/ Dẫn dắt các hoạt động kinh doanh và tiếp thị để đạt mục tiêu doanh số
  • Increasing number of students and achieve market share/ Tăng số lượng học viên và đạt thị phần
  • Support every admission to catch sale target and follow up customer service after sale/ Hỗ trợ các mảng tuyển sinh để đạt mục tiêu bán hàng và theo dõi các dịch vụ sau bán hàng
  • Other tasks by line manager/ Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý

Requirement/Yêu cầu

  • University degree in Business, Marketing, …/ Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD, Marketing,…
  • 3 years of experience for the position of team leader or manager/ Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí trưởng nhóm hoặc quản lý
  • Have knowledge about admission activities/ Có kiến thức về các hoạt động tuyển sinh
  • Good communication, have an in-dept understanding of the younger generation/ Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt hiểu tâm lý và giao tiếp tốt với thế hệ trẻ

Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Contact Email Subject: Admissions Manager_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 2, 2018

Job Title:

Admissions Manager

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

Negotiation

Featured Job Position