Marketing Executive

Full Time

IvyPrep

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

JD/ MTCV

 • Tìm kiếm nguồn data khách hàng mục tiêu/ Enquiries target achievement
 • Đảm bảo hình ảnh trang trí tại center phù hợp với hình ảnh chung của IvyPrep/ Brand consistency, brand presentation (modern and well perceived)
 • Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các sự kiện như hội nghị, hội thảo, các sự kiện từ thiện, hội họp về kinh doanh/ Coordinate details of events such as conferences, seminars, charity events, business meeting, etc.
 • Tính toán ngân sách và trình phê duyệt cho người quản lý/ Calculate budget and have them approved by manager
 • Chịu trách nhiệm liên lạc với nhà cung cấp, đặt trang trí, sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị thực phẩm, hậu cần … và đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ/ Responsible for contacting suppliers, putting up decorations, seating layout, preparing food, logistic etc. and ensuring the event runs smoothly
 • Lên lịch cho các diễn giả, nhà cung cấp và người tham gia/ Schedule speakers, vendors and participants
 • Liên hệ với nhà cung cấp để sản xuất các ấn phẩm quảng cáo, phông nền, bảng quảng cáo, …/Contact vendors to produce promotional materials, backdrops, standee, etc
 • Theo sát các chuyên viên viết quảng cáo để chuẩn bị nội dung cho sự kiện (trình bày, kịch bản cho người dẫn chương trình, nội dung trên phông nền, bảng quảng cáo, …/Follow closely with copywriter to prepare content for the event (presentation, MC scripts, content on backdrops, standees, etc.

Requirement/Yêu cầu

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Làm việc trong trung Anh ngữ là một lợi th/ 1 years’ experience as event planner or organizer
 • Làm việc chăm chỉ/ Hard-working
 • Có kỹ năng quản lý thời gian và giao tiếp tốt/ Excellent time management and communication skills
 • Có kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng và khả năng xây dựng mối quan hệ kinh doanh một cách hiệu quả/ Sale skills and ability to build productive business relationships
 • Có khả năng quản lý, chạy nhiều dự án độc lập/ Ability to manage multiple projects independently
 • Có khả năng sử dụng tốt các công cụ văn phòng của Microsoft/ Microsoft Office proficiency

Please send your CV to hr@iae.edu.vn/ Vui lòng gửi hồ sơ qua mail hr@iae.edu.vn

Contact Email Subject: Marketing Executive_Full name_Date/ Tiêu đề email: Marketing Executive_Họ tên_Ngày ứng tuyển

Overview

Date Posted:

August 20, 2018

Job Title:

Marketing Executive

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

Negotiation

Featured Job Position