Trợ lý Hiệu trưởng – Assistant to Chancellor

Full Time

APC

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc/ Job description

 • Lên lịch làm việc/ Schedule working time for Chancellor
 • Ghi chú các cuộc họp/Take note in all meetings and complete the meeting minutes
 • Tổng hợp các báo cáo/Make, prepare and collect the reports
 • Soạn thảo các văn bản, quy định, quy trình/Compile the documents, regulations/policies and procedures
 • Liên hệ đối tác/Contact the partners
 • Trợ giảng/ Teaching assistant

Yêu cầu/ Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên/University Degree and above
 • Sử dụng tốt tiếng Anh/Good command of English
 • Đã có ít nhất 5 năm làm việc/5 year of working experiences
 • Tư duy logic tốt, thích làm việc với số liệu, báo cáo/Logical thinking, love working with numbers and reports
 • Kỹ năng giao tiếp tốt/Good communication
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, quy trình, công tác hành chính văn phòng/Skills in compiling documents, procedures, and office administrative work
 • Định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành giáo dục/ Orientate for long-term commitment/development in Education sector

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn vềhr@iae.edu.vn/Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Tiêu đề email: Trợ lý Hiệu trưởng_Họ tên_Ngày tháng năm (gửi mail)

Contact email subject: Assistant to Chancellor_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 3, 2018

Job Title:

Trợ lý Hiệu trưởng – Assistant to Chancellor

Working Location:

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

9,000,000 - 15,000,000

Featured Job Position