Phụ trách Hành chính – Quản trị / Admin Teamleader

Full Time

APC

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc/ Job description

  • Quản lý vận hành các cơ sở đào tạo: vệ sinh, an ninh, điện, nước, internet, PCCC/Manage and operate the centers including sanitary, security, electricity, water,…
  • Quản lý thiết bị khu vực văn phòng và vực khu giảng dạy/Manage office facilities and teaching area
  • Lập kế hoạch và thực hiện, bảo trì, mua sắm trang thiết bị/Plan and implement the maintenance…
  • Quản lý các các hoạt động hành chính khác của trường/Manage other admin tasks
  • Quản lý team/Manage the team

Yêu cầu/ Requirement

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên/University degree
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt/Good command of English
  • Kinh nghiệm 5 năm làm việc, đã thực hiện các công việc tương tự/5 year of experiences in the same position
  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt/Good communication and team work skills
  • Kỹ năng điều hành team/ Manage the team

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn vềhr@iae.edu.vn/Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Tiêu đề email: Phụ trách Hành chính-Quản trị_Họ tên_Ngày tháng năm (gửi mail)

Contact email subject: Admin Teamleader_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 3, 2018

Job Title:

Phụ trách Hành chính – Quản trị / Admin Teamleader

Working Location:

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

10,000,000 - 17,000,000

Featured Job Position