{ iSMART } General Accountant – Kế toán Tổng hợp

Full Time

iSMART

125/20 Hoà Hưng, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Hạch toán các chi phí phát sinh hàng tháng

– Phân bổ doanh thu các cơ sở hàng tháng

– Phân bổ chi phí, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ

– Kết chuyển doanh thu chi phí, kết chuyển lãi lỗ hàng tháng.

– Xuất hóa đơn bán ra hàng tháng.

– Theo dõi kho sách của các cơ sở.

– Theo dõi công nợ phải trả và công nợ phải thu.

– Tiến hành thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV.

– Kiểm tra các hóa đơn bán ra và mua vào hàng tháng.

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

– Lập báo cáo thuê theo quy định.

– Lập các tờ khai thuế theo quý.

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán.
  • Tổ chức sắp xếp, xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
  • Biết tổng hợp, phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định
  • Có kinh nghiệm 3 năm làm kế toán tổng hợp
  • Ưu tiên các bạn 8x

Overview

Date Posted:

December 20, 2018

Job Title:

{ iSMART } General Accountant – Kế toán Tổng hợp

Working Location:

125/20 Hoà Hưng, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Featured Job Position