Teaching Assistant

Full Time Part Time

IvyPrep

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Description:

 • Support teachers in class/during the course (when assigned)./Hỗ trợ giáo viên trong lớp /trong suốt khóa học (khi được giao)
 • Have class substitutions as requested./Dạy thay thế khi được yêu cầu từ cấp trên.
 • Tutor and assist students individually or in small groups to help them master assignment or reinforce learning concepts./Dạy kèm và hỗ trợ sinh viên riêng lẻ hoặc theo nhóm nhỏ để giúp họ nắm vững bài tập hoặc củng cố những kiến thức căn bản.
 • Control and take care of students in assigned classes./Kiểm soát và chăm sóc học sinh trong các lớp được giao.
 • Assign and marking homework for assigned classes./Chỉ định và chấm bài tập về nhà cho các lớp được giao.
 • Observe students’ performance and record relevant data to assess students’ progress./Giám sát hiệu suất của học sinh và ghi lại các dữ liệu liên quan để đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
 • Take class attendance and maintain attendance records./Tham dự lớp học và duy trì hồ sơ đi học.
 • Plan, prepare and develop various teaching aids./Lập kế hoạch, chuẩn bị và phát triển các tài liệu hỗ trợ giảng dạy khác nhau.
 • Conduct demonstrations to teach skills, such as sports, dancing, and handicrafts./Thực hiện các buổi dạy kỹ năng, chẳng hạn như thể thao, khiêu vũ và thủ công mỹ nghệ.
 • Do other tasks assigned by the CM and AC./Hoàn thành các công việc khác được giao bởi Trường trung tâm và Chuyên viên đào tạo.

Requirements:

 • University last-year student with major in English or,/Sinh viên năm cuối ĐH chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh hoặc,
 • University degree with major in English is preferable./Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh.
 • Having IELTS Certification is a plus./Đạt được chứng chỉ IELTS là một điểm cộng.
 • A teaching certificate (TESOL, TEFL, CELTA, DELTA) is preferred./Đạt được chứng chỉ giảng dạy (TESOL, TEFL,CELTA,DELTA) sẽ được ưu tiên.
 • Experiences in teaching English for children aged from 6 to 13./Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi từ độ tuổi 6-13.
 • Knowledge of the structure and content of the English language including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar./Hiểu biết về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của các từ, quy tắc thành phần và ngữ pháp.
 • Communication and presentation skills./Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
 • Critical thinking and problem-solving./Kỹ năng tư duy phê phán và xử lý tình huống.
 • Team working and decision making./Kỹ năng đội nhóm và quyết đoán.

Overview

Date Posted:

May 31, 2018

Job Title:

Teaching Assistant

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

5 positions

Featured Job Position