Quản lý chương trình đào tạo – Program Administrator

Full Time

APC

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc/Job description

 • Triển khai chương trình đào tạo cao đẳng quốc tế BTEC/Implement the BTEC International College Program
 • Kết hợp Phòng PTCT xây dựng học liệu/Combine with other Departments to design and develop the learning materials
 • Tư vấn học thuật cho sinh viên/Academic counseling for students
 • Quản lý chất lượng đào tạo/ Training quality management
 • Lập kế hoạch và kết hợp triển khai các hoạt động thực hành, thực tập/Plan and combine the implementation of practicing activities, internship
 • Liên lạc với đối tác nước ngoài trong các vấn đề về kiểm định, đăng ký, điểm số, cấp bằng, thanh toán/Contact oversea partners in matter of verification, registration, score, granting, payment.
 • Quản lý team/Team management

Yêu cầu/ Requirement

 • Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các trường nước ngoài/Master degree and above, graduated from international Universities/Colleges is preferred
 • Tiếng Anh sử dụng tốt/Good command of English
 • Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên/5 year of experiences in the same position
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt với sinh viên/Good communication with students
 • Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch/Team work and planning skills

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn vềhr@iae.edu.vn/Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Tiêu đề email: Quản lý chương trình đào tạo_Họ tên_Ngày tháng năm (gửi mail)

Contact email subject: Program Administrator_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 3, 2018

Job Title:

Quản lý chương trình đào tạo – Program Administrator

Working Location:

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

15,000,000 - 20,000,000

Featured Job Position