Native English Teacher

Full Time Part Time

IvyPrep

Hanoi, Viet Nam

Company Description

IvyPrep Academy is one of Vietnam’s premier training institutions providing quality courses for learners in all ages. IvyPrep Academy also provides education consulting and overseas admission services, especially in the USA. Due to unprecedented demand in our English courses, we are currently looking for part time and full time enthusiastic and motivated ELT professionals to join our dedicated team immediately. Details are as below:

Benefits:

IvyPrep Academy offers a highly competitive compensation package for full time teachers:/IvyPrep Academy đề nghị gói lương cạnh tranh cho giáo viên toàn thời gian:

 • Wage: around 20 – 40 USD per hour;/Tiền lương: khoảng 20 – 40 USD mỗi giờ
 • Work permit & visa/Giấy phép Lao Động và Visa
 • Intense training programs;/Chương trình đào tạo cường độ cao;
 • Promotion opportunities;/Nhiều cơ hội thăng tiến
 • Company vacations and motivation trip./Các kỳ nghĩ lễ và các chuyến du lịch tạo động lực của Công ty

Qualifications:

 • Bachelor Degree;/Tốt nghiệp ĐH;
 • CELTA/ TEFL / TESOL certificate or equivalent English language teaching qualification;/Chứng chỉ CELTA / TEFL / TESOL hoặc bằng cấp giảng dạy tiếng Anh tương đương;
 • At least 2 years’ experience in teaching English./Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Job Descriptions:

 • Prepare and deliver high quality ELT lessons and services for students in different ages;/Chuẩn bị và giảng dạy các bài học ELT có chất lượng và dịch vụ tốt cho học sinh ở các độ tuổi khác nhau.
 • Adapt learning materials and prepare homework assignments./Làm quen tài liệu học tập và chuẩn bị bài tập về nhà.
 • Classroom management/Kỹ năng quản lý lớp học.
 • Marking and providing appropriate feedback to quizzes, writing assignments, etc./Chấm bài và cung cấp phản hồi phù hợp cho các bài đố, bài viết, v.v.
 • Attending and contributing to training sessions./Tham dự và đóng góp cho các buổi đào tạo.
 • Participating in a limited amount of paid marketing events for the language center./Tham gia một số sự kiện Marketing cho trung tâm Anh ngữ.
 • Basic administration: taking attendance, inputting grades, giving monthly feedback on student progress, etc./Công việc hành chính căn bản: điểm danh, nhập điểm, đưa ra phản hồi hàng tháng về tiến bộ của học sinh, v.v.

Others:

 • Working time: Weekday Evening (around 5:30PM and 8:30PM), Weekends and some classes in daytime, at least 50 hours a month for full time teachers;/Thời gian làm việc: Buổi tối các ngày trong tuần (khoảng 5:30 chiều và 8:30 tối), các ngày cuối tuần và một số lớp học vào ban ngày, ít nhất 50 giờ một tháng cho giáo viên toàn thời gian;
 • Teaching materials provided;/Tài liệu giảng dạy được cung cấp;
 • Working location: Centers around Hanoi (373 Hoang Quoc Viet, 207Xa Dan, 27Le Van Luong, 10 Tran Phu – Ha Dong, 7 Lieu Giai, some business partners near Hanoi)/Nơi làm việc: Các trung tâm xung quanh Hà Nội (373 Hoàng Quốc Việt, 207Xa Đàn, 27Lê Văn Lương, 10 Trần Phú – Hà Đông, 7 Liễu Giai, một số đối tác kinh doanh gần Hà Nội)

Contact:

Please email a full CV with your scanned passport/visa, most recent photo and relevant credentials to:/Vui lòng gửi email đầy đủ CV cùng với hộ chiếu / visa, ảnh gần đây nhất và các thông tin có liên quan đến:

Emailhr.hn@iae.edu.vn 

Title: ET_ Fullname_Teaching courses

Overview

Date Posted:

November 30, 2017

Job Title:

Native English Teacher

Working Location:

Hanoi, Viet Nam

Recruitment Number:

05 positions

Salary:

23 - 35 USD per hour

Featured Job Position