iSMART Native English Teacher

Full Time Part Time

iSMART

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Please read the following information thoroughly. Interested candidates should send their CV and relevant documents, and express their desired location./Vui lòng đọc kỹ thông tin sau. Ứng viên quan tâm cần gửi CV, các giấy tờ liên quan, và nêu rõ nơi mong muốn làm việc.

Location:

 • Ho Chi Minh City
 • Other Provinces (highly demanded): Dong Thap, Dak Lak

Benefits:

 • Stable income: $18 – $23 USD/hour | Minimum 60-80 guaranteed teaching hours for full-time positions./Thu nhập ổn định: $ 18 – $ 23 USD / giờ | Tối thiểu 60-80 giờ giảng dạy cho các vị trí toàn thời gian.
 • Overtime payments for exceeding hours./Nhận lương overtime khi dạy vượt số giờ trong gói toàn thời gian.
 • Work in professional education environment./Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
 • Relocation, work permit and temporary residence card assistance and financial support./Hỗ trợ các chi phí như giấy phép lao động, thẻ tạm trú và tài chính.
 • Bonuses offered after completion of the 12-month contract./Tiền thưởng được chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng 12 tháng.
 • Health insurance support./Hỗ trợ Bảo hiểm sức khoẻ.
 • Travel allowance support from current address to assigned school./Hỗ trợ chi phí di chuyển từ địa chỉ tạm trú đến trường được giao.
 • Regular training and workshops for professional development./ Được tham gia các buổi đào tạo và workshop thường xuyên để phát triển chuyên môn.
 • All National Holidays and annual leaves depending on contract type (up to 12 days per year.)./Tất cả các ngày lễ quốc gia và ngày phép năm tùy thuộc vào loại hợp đồng (tối đa 12 ngày mỗi năm.)

Job Description:

 • Planning and delivering lessons to kids in primary public school, (aged 7-10,) in class of 35-45 students./Lập kế hoạch và đứng lớp giảng dạy trong trường tiểu học công lập, (từ 7-10 tuổi) với sỉ số 35-45 học sinh.
 • Evaluating student progress and providing ongoing guidance for improvement./Đánh giá tiến bộ của học sinh và cung cấp các hướng dẫn liên tục cho việc cải thiện.
 • Paperwork associated with teaching duties (Attendance Registers, Lesson Plans, etc.)./Thủ tục giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ giảng dạy (Điểm danh, soạn bài giảng, vv)

Qualifications:

 • University / Master’s Degree/Bằng ĐH/TS.
 • Teaching certificate (>120 hours TEFL/TESOL/CELTA and other related ESL teaching certificate)./Chứng chỉ giảng dạy (> 120 giờ TEFL / TESOL / CELTA và các chứng chỉ giảng dạy ESL liên quan khác)
 • Resume & Cover letter./CV và Thư xin việc.
 • Valid Police check (within 6 months from the issue date)./Lý lịch tư pháp (trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp)
 • A reference letter (if any)/Thư giới thiệu (nếu có)
 • A copy of Passport and Visa/Bản sao Hộ chiếu và Visa.
 • A color photo (scanned copy)/Ảnh màu.

 

Overview

Date Posted:

May 31, 2018

Job Title:

iSMART Native English Teacher

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Salary:

18 -23 USD/hour

Featured Job Position